test group icon Biokemija s hematologijom

ANCA

Printer Isprintaj pretragu

ANCA su autoantitijela usmjerena na djelove granulocita. Moguće je napraviti screening test, za sva ANCA antitijela ili pojedinačno c-ANCA i p-ANCA autoantitijela:

  • c-ANCA su antitijela na citoplazmu granulocita (85% c-ANCA pozitivnih nalaza su antitijela na serinsku proteinazu 3, antiPR3)
  • p-ANCA su antitijela na djelove stanice smještene perinuklearno (90% p-ANCA pozitivnih nalaza imaju antitijela na mijeloperoksidazu, anti-MPO)ukoliko je ANCA pozitivna, a c-ANCA i
  • p-ANCA negativni, prisutna su atipična p-ANCA antitijela.

Pripremite se za pretragu

Za ovu pretragu nisu potrebne pripreme.

Referentne vrijednosti

male Muškarci
female Žene
titar <1:10 ili 1:<10

Povišeno
Pozitivne vrijednosti indikacija su za neke od bolesti:

Wegenerova granulomatoza, rapidno progresivni glomerulonefritis, vaskulitisi (neki poliarteritisi, Churg-Strauss-Syndrom itd.), rheumatoidni artritis, ulcerozni kolitis, morbus Chron, primarni sklerozirajući kolangitis te autoimune bolesti jetre.

Bills Cijena pretrage 28,00 €
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana
Bills Cijena pretrage 28,00 €
Bills Cijena vađenja i obrade uzorka krvi 2,00 € * Naplaćuje se jednokratno, bez obzira na broj pretraga
Calendar Nalaz je gotov unutar 10 radnih dana

Opće vrijeme zaprimanja uzoraka

Geo location
Centar, Ilica 191
ponedjeljak - petak 7 – 18 h, subota 8 – 12 h
Bundek, Ede Murtića 9
ponedjeljak - petak 7 – 18 h, subota 8 – 12 h
Sv. Nedelja, Ulica Dr. F. Tuđmana 4
ponedjeljak - petak 7 – 14 h
Dubrava, Grižanska 1
ponedjeljak - petak 7 – 18 h